EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW

To kurs przygotowujący uczniów VIII klasy szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Co prawda nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Aczkolwiek egzamin ósmoklasisty zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

W trakcie kursu przygotowuję ósmoklasistów wyłącznie pod kątem egzaminu ósmoklasisty – zapoznaję ich z jego strukturą oraz technikami i strategiami egzaminacyjnymi. Omawiamy tylko te tematy, zagadnienia i funkcje językowe, które są potrzebne na egzaminie ósmoklasisty.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje ode mnie:

indywidualny plan nauki zagadnień gramatycznych,
indywidualny plan nauki słownictwa,
– harmonogram wypełniania próbnych arkuszy egzaminacyjnych.

Aby jak najefektywniej wykorzystać czas zajęć prace pisemne są sprawdzane przeze mnie poza zajęciami – chyba, że konkretna zaistniała sytuacja będzie wymagała inaczej.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego trwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek. Arkusz egzaminacyjny obejmuje następujące części:

• Rozumienie ze słuchu,
• Znajomość funkcji językowych,
• Rozumienie tekstów pisanych,
• Znajomość środków językowych,
• Wypowiedź pisemna.

Dlatego też podczas kursu skupiamy się na opanowaniu następujących umiejętności:

• Znajomość środków językowych,
• Rozumienie wypowiedzi,
• Tworzenie wypowiedzi,
• Reagowanie na wypowiedzi,
• Przetwarzanie wypowiedzi.

W ramach pracy własnej poza zajęciami ze mną Kursanci wypełniają arkusze próbne, zaś w celu monitorowania postępów w nauce oraz sprawdzenia własnych sił organizuję dla nich egzaminy próbne. Nie tracimy czasu na rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego.

Pozycje książkowe, z których będę korzystać na zajęciach:

1) Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Wyd. Nowa Era – Repetytorium
2) Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Wyd. Nowa Era – zadania i arkusze egzaminacyjne
3) Repetytorium ósmoklasisty. Poziom A2+/B1. Wyd. Pearson – Podręcznik
4) Repetytorium ósmoklasisty. Poziom A2+/B1. Wyd. Pearson – Zeszyt ćwiczeń
5) Repetytorium Ósmoklasisty. Wyd Macmillan – Książka ucznia
6) Repetytorium Ósmoklasisty. Wyd Macmillan – Zeszyt ćwiczeń
7) Oxford Repetytorium Ósmoklasisty. Class book. Wyd. Oxford
8) Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium. Wyd. Express Publishing – Książka ucznia (Student’s Book) + DigiBook
9) Język angielski. Sprawdzian Ósmoklasisty. Zadania powtórkowe – Maciej Matasek
10) Język angielski. Egzamin ósmoklasisty. Wyd. OLDSCHOOL
11) Język angielski. Fiszki ósmoklasisty 1. Wyd. Olesiejuk
12) Język angielski. Fiszki ósmoklasisty 2. Wyd. Olesiejuk

Z moich ustaleń wynika, że będziemy korzystać ze wszystkich obecnie dostępnych na rynku materiałów dedykowanych egzaminowi ósmoklasisty. Powyższe materiały są udostępniane Uczestnikom kursu bezpłatnie.

GRUPA WSPARCIA dla ósmoklasistów

Poza czasem spędzonym z Ósmoklasistami w ramach naszych zajęć, wspieram ich także i służę pomocą online. Kursanci mają bowiem możliwość dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku „Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – grupa dla ósmoklasistów” , gdzie mogą konsultować ze mną wszelkie kwestie dotyczące egzaminu, zadawać pytania, znaleźć dodatkową motywację, informacje, dodatkowe materiały online, pomocne programy, aplikacje do nauki i inne egzaminacyjne ciekawostki.

Liczebność grup:

6-8 osób w grupie

Dla kogo ?

Zajęcia przeznaczone są dla ósmoklasistów, którzy chcą osiągnąć konkretny cel – zdać egzamin na 110% i dostać się do wymarzonego liceum lub technikum!
Kiedy?

Kiedy ?

Kurs obejmuje 78 zajęć 45-ciominutowych.
Odbywają się one 3 x 45 minut raz w tygodniu (plus 2 przerwy).

Gdzie ?

Sale szkoleniowe ul. Sielankowa 3 lub al. Warszawska 54 w Lublinie.

Koszt i sprzedaż:

1 zajęcia (45 min) – 22,50 zł (8 os w grupie)
1 zajęcia (45 min) – 30 zł (6 os w grupie)

Cena zawiera wszystkie materiały wykorzystywane podczas zajęć oraz te przekazywane uczniom do pracy własnej poza zajęciami, pomoce motywacyjne, a także wodę dla uczestników dostępną w trakcie kursu.

Płatności można dokonywać za całość, w dwóch lub w czterech ratach.
Płatności można dokonać kartą, gotówką oraz na poniższe konto bankowe:
ING 10 1050 1953 1000 0091 2731 3931
BIZITOK Małgorzata Szczepańska
ul. 1 Maja 7
21-150 Kock